Доклад на WWF с алтернатива на плана "Юнкер"
11.03.2015 | 11:52
econ.bg
Доклад на WWF с алтернатива на плана "Юнкер"
От организацията предлагат ефективна употреба на ресурсите

WWF публикува доклад, който показва, че ефективната употреба на ресурси сама може да генерира на икономиката на ЕС годишния еквивалент на инвестиционния план на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер от над 300 млрд. евро. Изследването се казва „От криза към възможности: Пет стъпки за устойчиви европейски икономики“.  

Докладът идва в момент, когато 28-те европейски министри на икономиката и финансите ще се срещнат в Брюксел, за да се договорят за новия Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) от 315 милиарда евро, предложен от Юнкер за стимулиране на икономиката и създаване на работни места.

Изследването на WWF показва, че бъдещите екологични бедствия ще бъдат в пъти по-скъпи от сегашната икономическа криза. Такива са и изводите на Европейската агенция по околна среда, която представи своя петгодишен доклад за състоянието на околната среда.

Вредите от наводнения струват повече от 150 млрд. евро за последните 10 години, замърсяването на въздуха струва 537 млрд. евро всяка година, а европейските индустрии внасят всяка година суровини за над 500 млрд. евро, които вече са изчерпани на континента.

„Вместо краткосрочната стратегия „расти мръсно, чисти после“, председателят Юнкер и лидерите на ЕС трябва да погледнат истинските симптоми за проблемите в икономиките си: намаляващи природни ресурси и страдащи от това пазари. Просто –  никоя икономика не може да се развива без природни ресурси“, коментира Себастиен Годино, икономист в WWF и автор на доклада.

По думите му устойчивите икономики могат да донесат огромни ползи, струващи много повече от Инвестиционния план на Юнкер и да създадат до 20 милиона работни места до 2020 г. Спроед него това може да стане, като се използват по-малко ресурси и енергия, като се поправят грешките в пазарите и се опази природата в Европа.

Докладът  на WWF представя и 5-стъпкова пътна карта за това как Европа да построи устойчиви икономики, фокусирана върху постижими цели за следващите пет години.

За да се постигнат максимални резултати, трябва да бъдат интегрирани пет основни рамки. Това са климат и енергия - 40% енергийна ефективност, 45% енергия от възобновяеми енергийни източници и 55% намаляване на емисиите до 2030 г.; ефективно управление на ресурсите – използване и консумиране на по-малко ресурси; фискални и финансови политики – спиране на вредните за околната среда субсидии, въвеждане на екологични данъци и такси, отделяне на по-голяма част от бюджета на ЕС за устойчиви инвестиции, вложения в реални и устойчиви икономики; лидерство на световното движение за устойчивост – поддържане на нова глобална визия за устойчиво развитие след 2015 г.; цялостна нова стратегия за Европа от сега до 2050 година.

Изследването се позовава на над 400 проучвания и доклади на ключови институции като Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за околна среда на ООН, Световната банка, Международния валутен фонд, Международна организация на труда и Европейската комисия. WWF цитира и водещи икономисти като Лорд Стърн, Паван Сукдев и дори Саймън Кузнец, бащата на термина „брутен вътрешен продукт“. Изводите са едни и същи: построяването на устойчива икономика ще компенсира премахването на мръсната икономика.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти