До 2 май се декларират доходите от наем
04.04.2012 | 12:05
До 2 май се декларират доходите от наем
Фирмите внасят авансово в бюджета 10% от наема, които заплащат на наемодателите

Физическите лицата, които са давали помещения под наем през изминалата година, трябва да декларират доходите си пред Националната агенция ьза приходите и тази година. Срокът за подаване на декларациите е до 2 май 2012 година.

При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация. Отстъпка от 5% от дължимия данък ползват всички, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, и са внесли авансовия данък  през 2011 г.

11 хиляди варненци са декларирали пред приходната агенция през 2011 година, че са получили доходи от отдаване на помещения под наем през 2010 година, информират от НАП Варна.

От там напомнят, че фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на наемодателите, по сметка на републиканския бюджет. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като размерът на наема се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата  се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Ако фирма ползва помещение под наем, за което плаща 1000 лева наем, то тя  намалява данъчната основа с 10 на сто и на остатъка от 900 лева е длъжна да внесе авансово дължимия данък от 90 лева. Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти