До 2 май се подават годишните декларации за условия на труд
26.04.2011 | 12:48
До 2 май се подават годишните декларации за условия на труд
На сайта на ГИТ е създадена специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ"

Кодова дума за SMS-играта на Econ.bg (за периода 26-28 април 2011 г.): ROJDEN

Повече за играта ще научите ТУК. Участвайте, за да  спечелите големите награди, които раздаваме по случай 10-ия рожден ден на Econ.bg!

До 2 май е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2010 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Остават пет дни, в които всички задължени по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) лица могат да подадат декларация или уведомление за състоянието на условията на труд.

Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация за 2009 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА "ГИТ" или имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Двата документа да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието. Това става ясно от информация на дирекцията.

На сайта на ГИТ е създадена специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+.

Публикувани са инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти, дадени са отговори на най - често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.

Промяната в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, са промени свързани с:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти