Държавните имоти ще се застраховат задължително срещу природни бедствия
23.11.2016 | 13:45
econ.bg
Държавните имоти ще се застраховат задължително срещу природни бедствия
Това реши на днешното си заседание Министерският съвет

Имотите, които са публична държавна собственост ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Това реши на днешното си заседание Министерският съвет.

Условията на търговете за продажба на подобни имоти пък вече ще се публикуват поне в два национални ежедневника. До сега това ставаше поне в един национален и в един местен вестник. Целта е да се популяризират провежданите търгове и в тях да участват по-голям брой хора и фирми.

Министерският съвет прие промени и в изясняването на понятието "семейство". Това се налага, за да се определи каква точно е жилищната нужда при настаняване под наем в държавни ведомствени жилища. Целта е ясно да се определи кои лица следва да се считат за членове на семейството на кандидатстващите за жилища лица.

Така за семейство вече се приемат съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти