Държавните фирми дават за бюджета 60% от печалбата си за 2014 г.
11.03.2015 | 17:17
econ.bg
Държавните фирми дават за бюджета 60% от печалбата си за 2014 г.
От разпореждането са изключени лечебните заведения

Държавните предприятия ще отделят за бюджета 60% от печалбата си за финансовата 2014 г., реши правителството. Кабинетът прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2014 година.

В съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2015 г., процентът на отчисления от печалбата е 60 на сто. При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране.

Срокът за внасяне на отчисленията/дивидент за държавата е 29 май 2015 г., а за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството – 15 юли 2015 г.

С разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2015 г., в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти