Еврокомисията представя напредъка по изграждането на Съюза на капиталовите пазари
15.03.2019 | 17:30
econ.bg
Еврокомисията представя напредъка по изграждането на Съюза на капиталовите пазари
Целта на съюза на капиталовите пазари е да улесни европейските дружества при набирането на финансиране за растеж. Той е важен елемент от функционирането на единния пазар

Европейската комисия представя постигнатия напредък по изграждането на единния капиталов пазар, включително във връзка с финансирането за устойчиво развитие, и призовава лидерите на ЕС да продължат работата по поетия политически ангажимент за полагане на основите на съюза на капиталовите пазари.

Целта на съюза на капиталовите пазари (СКП) е да улесни европейските дружества при набирането на финансиране за растеж. Той е важен елемент от функционирането на единния пазар, тъй като чрез него ще бъдат премахнати пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС. СКП е част от амбициозните цели на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, за запазване на растежа в Европа, за инвестиции в иновации и за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Същевременно целта е в рамките на СКП инвестициите да бъдат насочени към екологосъобразни проекти, което да допринесе за постигането на целите на ЕС за устойчиво развитие и въглеродна неутралност. Наличието на стабилен съюз на капиталовите пазари е необходимо и за да се допълни банковият съюз и да се укрепят икономическият и паричен съюз и международната роля на еврото.

След последния доклад за напредъка от ноември 2018 г. и призива на лидерите на ЕС за постигането на сериозен напредък до пролетта на 2019 г. по изграждането на съюза на капиталовите пазари, с днешното съобщение се представят най-важните постижения и политическите споразумения, постигнати по няколко от предложенията на Комисията, а също и някои важни незаконодателни действия.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти