Еврокомисията разреши на БФБ-София да придобие енергийната борса
01.02.2018 | 12:00
econ.bg
Еврокомисията разреши на БФБ-София да придобие енергийната борса
От БФБ-София припомнят, че решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София

Българска фондова борса - София съобщи на сайта си, че на 31 януари е получила писмо от „Български енергиен холдинг" (БЕХ), че има официална нотификация от Европейската комисия (ЕК) за сделката за придобиване на „Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ).

В писмото на БЕХ до БФБ-София пише, че с Решение С(2018)527 окончателно от 26 януари 2018 година, Комисията изразява мнение, че БФБ- София АД е подходящ купувач за БНЕБ, защото:

- разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар;

- като пазарен оператор с повече от двадесетгодишна история в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура, БФБ разполага с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти;

- Борсата е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на Европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари.

От БФБ-София припомнят, че решението на Комисията бе последното задължително изискване за влизане в сила на Договора за прехвърляне на акциите на БНЕБ между БЕХ и БФБ-София, след като провителството даде съгласие това да се случи на 9 август 2016 г. Решението на кабинета бе взето по повод заведено от ЕК дело за злоупотреба с господстващо положение. Съдебното производство бе прекратено след споразумението енергийният холдинг да отдели борсата за ток от структурата си.

Европейската комисия беше постановила до шест месеца след създаването на борса да стане и прехвърлянето, а после крайният срок беше удължен до края на октомври 2017 г.

Предстои заплащане на договорената първоначална сума и учредяване на безусловна револвираща банкова гаранция за разсрочената част от покупната цена. След това акциите на „Българската независима енергийна борса" ЕАД ще бъдат прехвърлени на „БФБ-София" АД, с което ще бъде финализиран процесът по продажбата.

Според подписаното споразумение и одобрението на правителството, за да придобие „Българска независима енергийна борса" ЕАД, борсовият оператор трябва да плати 5,2 милиона лева. От тази сума 4 млн. лева ще бъдат платени при сключване на Договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а останалата част от сумата, възлизаща на 1,2 милиона лева, ще бъде платена на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти