Евросъюзът губи 50 млрд. евро от ДДС измами всяка година
24.11.2016 | 17:45
econ.bg
Евросъюзът губи 50 млрд. евро от ДДС измами всяка година
Това е от съществено значение за борбата с измамите с данъка, пише още в приетия документ, за който съобщава пресцентърът на ЕП

Обобщените данни на Европeйския парламент (ЕП) показват, че всяка година страните от Евроmейския съюз губят по 50 млрд. евро от трансграничните измами с Данък добавена стойност (ДДС). Затова и европейските депутати приеха днес резолюция за по-опростена система и по-малко изключения за косвения данък.

Това е от съществено значение за борбата с измамите с данъка, пише още в приетия документ, за който съобщава пресцентърът на ЕП.

"Настоящата сложна система би могла да бъде значително опростена, ако броят на стоките и услугите, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, бъде намален и някои стоки и услуги, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, се определят съвместно от държавите членки на равнището на ЕС",се посочва доклад по темата, изготвен от Вернер Ланген (Европейска народна партия), и приет от депутатите.

ДДС трябва да бъде плащан в страната, в която живее потребителят, тоест търговците няма да имат задължение да плащат данъка в собствената си страна, посочват още евродепутатите. По този начин ще се избегнат опитите за измами със стоки, които подлежат на данъчно облагане.

В документа се отбелязва още и нуждата от координирана данъчна политика между страните от ЕС, както и засилен обмен на информация за търговията .

Европейските депутати искат от Евроепйската комисия да проучи нови технологии, като например "споделена счетоводна книга" и надзор в реално време, като част от програмата за регулаторни технологии.

В своята резолюция евродепутати подкрепят още и препоръката на Европейската сметна палата държавите от ЕС да облекчат обмена на информация със съдебните и правоприлагащи органи, сред които Европол и OLAF.

Депутатите призовават всички държави членки да публикуват приблизителни оценки на загубите, дължащи се на измамите с ДДС в рамките на ЕС, да предприемат мерки за преодоляване на слабостите в Еврофиск и да съгласуват по-добре своите политики за самоначисляване на ДДС за стоки и услуги.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти