Завишават контрола върху строежа на малки ВЕЦ-ове
23.12.2009 | 11:33
Завишават контрола върху строежа на малки ВЕЦ-ове
Контролът ще бъде засилен с промени в Закона за водите. Обсъдиха екопроблемите на Самоков

Заместник-министърът на околоната среда и водите Ивелина Василева и екип на ведомството обсъдиха екологичните проблеми на Самоков на среща с кмета на града и кметове от региона, общински съветници, народни представители и др.

Пред екипа на МОСВ бяха изложени казуси, произтичащи от факта, че през последните години не е имало регламентирани критерии за административна преценка на заявленията за малки ВЕЦ-ове и за добив на инертни материали от руслата на реките.

Основното безпокойство на обществеността в града е за състоянието на река Искър от местността „Мечката" нагоре по течението, където под формата на почистване и осигуряване на проводимост на реката всъщност се изземва баластра от коритото. На срещата беше съобщено, че в момента се подготвя решение на министър Нона Караджова за решаването на този казус.

Остро обществено несъгласие беше изказано и към издадени 7 разрешителни за малки ВЕЦ-ове и други за добив на баластра по поречието на река Палакария.

В тези и редица други случаи на територията на страната МОСВ отчита, че контролът върху издадените разрешителни е бил сериозно занижен от страна на регионалните органи на министерството. С цел това да се преодолее в МОСВ се подготвя проектозакон за изменение и допълнение на Закона за водите, който регламентира ясни критерии за преценка на заявленията за малки ВЕЦ-ове и за добив на инертни материали от руслата на реките.

Той предвижда също експертите да бъдат задължени да правят писмена мотивировка, в която да излагат всички факти и обстоятелства по подготвяното разрешително; освен обявяване от общината, за всяко заявление да се иска писмено становище от кмета като гаранция, че ще бъдат защитени обществените интереси и визията за развитие на региона; към Дирекция „Води" на министерството се предвижда да бъде създаден отдел, който да контролира как се провеждат административните процедури от басейновите дирекции, както и ефективността на контрола върху издадените разрешителни.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти