Земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г. до края на месеца
18.12.2014 | 11:58
Земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г. до края на месеца
Веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период

Всички земеделски производители трябва да изберат как да се облагат доходите им през 2015 г. до края на този месец. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, трябва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2015 срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период, през който лицето ще се облага по реда, предвиден за едноличните търговци.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор.

Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офисите за обслужване на НАП в цялата страна. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти