Износът на България за трети страни се увеличава с над 20%
09.04.2013 | 12:12
Износът на България за трети страни се увеличава с над 20%
Външнотърговското ни салдо през първите два месеца на 2013 г. е отрицателно - 493.2 млн. лева

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за първите два месец на 2013 г. е отрицателно и е на стойност 493.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 338.3 млн. лева.

През февруари 2013 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 293.6 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС

През периода януари - февруари 2013 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 6.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 18.4%. През февруари 2013 г. общият износ възлиза на 3.2 млрд. лв. и се увеличава с 13.2% спрямо същия месец на предходната година.

Износ

За първите два месеца на 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.2% спрямо година по рано. Износът ни е в размер на 2.8 млрд. лева.

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, САЩ и Бившата югославска република Македония, които формират 46.4% от износа за трети страни, става ясно от данните на Националния статистически институт. През февруари 2013 г. износът за трети страни нараства със 7.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.3 млрд. лева.

Внос

Вносът на България от трети страни за първите два месеца на 2013 г. се увеличава с 14.1% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 3.3 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Грузия и Украйна. През февруари 2013 г. вносът на България от трети страни се увеличава със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.6 млрд. лева.

По сектори

В износа на България за трети страни през първите два месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на предходната година, най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (52.1%) и „Храни и живи животни” (43.9%). Спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация” (4.2%) и „Химични вещества и продукти” (0.5%).

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация” (70.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства” (17.0%).

 
Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти