Изпълнителят на Бургас-Александруполис чака оценките на МОСВ
13.11.2010 | 10:50
Изпълнителят на Бургас-Александруполис чака оценките на МОСВ
Транс-Болкан Пайплан ще стартира етап за обществени консултации с общините разположени по трасето на нефтопровода

На 9 ноември 2010 г. българското Министерство на околната среда и водите приключи първия преглед на Доклада за оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОСС) на Проекта за нефтопровод "Бургас-Александруполис".

Екоминистерството постави отрицателни оценки на доклада за оценка на въздействието върху околната среда и на приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие върху зоните от "Натура 2000".

Фирмата изпълнител на проекта „Транс-Болкан Пайплан" (ТБП) очаква официалното становище на МОСВ, за да може в съответствие с него да предприеме нужните действия за предоставяне на допълнителна информация и разяснения по Доклада за ОВОСС.

Направените констатации от страна на МОСВ са част от процедурата по ОВОСС, съгласно, която компетентният орган може да изисква допълнителни пояснения.

ТБП ще се съобрази с всички констатации и ще предостави необходимите сведения, и обстоятелствени пояснения изискани от МОСВ, в указания срок и съобразно нормативните актове, съобщиха от фирмата.

Съгласно процедурата, следващият етап по оценката на доклада за ОВОСС от МОСВ ще се извърши в срок до 30 дни от представяне на изисканата, допълнителна информация от ТБП. Последващо ТБП ще стартира етап за „Обществени консултации" с общините разположени по трасето на нефтопровода.

Окончателно становище за ОВОСС следва да се изкаже от Министъра на околната среда и водите в срок от 45 дни след окончателното завършване на етапа по „Обществени консултации".

Процедурата по ОВОСС се извършва в съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство. Изработването на ОВОСС се осъществява от водещата немска инженерингова компания „ILF Consulting Engineers" в открито сътрудничество с други, международни и местни консултанти и експерти.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти