Икономическата активност у нас е съпоставима със средното в ЕС
30.04.2018 | 16:40
econ.bg
Икономическата активност у нас е съпоставима със средното в ЕС
Това показват обобщените данни за пазара на труда в ЕС на „Евростат" по повод международния празник на труда 1 май

През 2017 година от 5 455 000 българи в трудоспособна възраст между 15 и 74 години икономически активни са 3 353 000 души (3 146 000 заети и 207 000 безработни), а икономически неактивни са 2 102 000 души или 38.5%. В същото време в целия Европейски съюз (ЕС-28) в трудоспособна възраст са 380 192 000 души, от които икономически активни са 245 799 000 (227 020 000 заети и 18 779 000 безработни), а икономически неактивни са 134 392 000 души или 35.3%.

Това показват обобщените данни за пазара на труда в ЕС на „Евростат" по повод международния празник на труда 1 май.

Ето и някои любопитни данни от „Евростат". През 2017 година делът на времено ноетите служители варира от около 1% от всички служители в Румъния до 27% в Испания.

От всички заети в ЕС само 8% работят понякога и през нощта. По този показател най-малко през нощта работят италианците (само 3% от заетите), а най-много в Хърватия и Полша (до 15%).

Делът на служителите, които работят 49 и повече часа на седмица, е най-висок в Обединеното кралство и Кипър (съответно 12% и 11%) и най-нисък в Холандия, Литва и България (под 1%).

Най-много са самонаетите в Гърция (30% от всички заети) и най-малко в Дания (8%).

Делът на работещите от дома е най-висок в Люксембург (10%) и най-нисък в Румъния, Латвия, Хърватия, Кипър и Литва (под 1%).

Пазарът на труда в ЕС, 2017 г. 

*От икономически активните, в хил.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти