Икономическата миграция - основен фактор за обезлюдяването на регионите
13.11.2018 | 09:55
econ.bg
Икономическата миграция - основен фактор за обезлюдяването на регионите
Това е акцентът в разработката на учени от Института за изследване на населението и човека при БАН. Учените ще представят предложенията си по проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в България", възложен от Министерския съвет

Икономическата миграция като основен фактор за обезлюдяването на регионите и намаляването на населението. Това е акцентът в разработката на учени от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките. Учените ще представят предложенията си по проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в България", възложен от Министерския съвет.  

Те ще обобщят резултатите от проучванията, свързани с проекта и ще предложат конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната. Представители на работните групи ще обяснят ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина - раждаемост, смъртност, вътрешна и външна миграция. 

Екипът ще предложи и сценарий за средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността и качеството на работната сила, както и мерки за оптимизирането на демографското възпроизводство, основание на изготвените научни анализи и прогнози.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти