Индексите на БФБ-София са на път да приключат седмичната търговия разнопосочно
01.09.2017 | 14:20
econ.bg
Индексите на БФБ-София са на път да приключат седмичната търговия разнопосочно
Оборотът на регулирания пазар е нетрадиционно висок - над 1.169 млн. лева. В огромна степен той се дължи на изтъргуваните 216 211 книжа на Софарма АД на цена от 4.719 лева за брой

Бенчмаркът на родния капиталов пазар SOFIX нараства от сутринта с малко над два пункта или 0.29% до 707.52 пункта. Ръст записва и BGBX40 - от 0.19% до 135.04 пункта.

До момента BGREIT и BGTR30 губят за деня по 0.19 на сто и 0.04 процента съответно.

Оборотът на регулирания пазар е нетрадиционно висок - над 1.169 млн. лева. В огромна степен той се дължи на изтъргуваните 216 211 книжа на Софарма АД на цена от 4.719 лева за брой.

Силен интерес има и към акциите на винарската къща Тодоров АД, софийското дружество Хидроизомат АД и Софарма трейдинг АД.

На сегмента за търговия с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел оборотът е в размер на 6 783 лв.

Днес слабо се търгуват компенсаторните инструменти. До момента минаха 3 200 записа, издадени по ЗОСОИ за 1 290 лева.

Още по-слабо вървят книжата на единствения у нас борсово търгуван фонд - 611 лота за 785 лева.

До момента няма сключена сделка на дълговия сегмент.

Като цяло данните от четирите индекса на БФБ-София за август показват, че борсата е била в относително равновесие - два от измерителите (SOFIX и BGBX40) са в червената зона и два (BGTR30 и BGREIT) регистрират повишения.

През август 2017 г. SOFIX отчете спад от 1.37% до 705.44 пункта. 

Основният индекс на БФБ завърши 2016 година с повишение от 27.81% до 587.960 пункта

Индексът на най-ликвидните компании BGBX 40 се понижи с 0.49% до 134.85 пункта през август. 

Равнопретегленият BG TR30 се повиши с 1.34% до 556.06 пункта през август. 

Измерителят на имотните компании BGREIT се повиши с 0.28% до 115.33 пункта през август. 

Втори пореден месец губещите са повече от печелившите емисии на включените в SOFIX компании, при съотношение 9 към 6. Августовските данни за повече губещи емисии се доближават до тези, отчетени за пръв път през март 2017 година, когато обаче съотношението беше 11 губещи срещу 4 печеливши емисии.

Компанията с най-голям оборот за месец август 2017 г. е Инвестиционна Компания Галата АД, с реализиран обем от 33 035 238 лева. На второ място се нарежда Атоменергоремонт АД с реализиран обем от 18 309 254 лева. Останалите компании в класацията реализират месечен обем от под 18 милиона лева. С най-малък брой сключени сделки в класацията е Делта кредит АДСИЦ - София, а с най-голям Инвестиционна Компания Галата АД.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти