КЗК глоби Софийската стокова борса за влияние на борсовия пазар
06.07.2017 | 10:45
econ.bg
КЗК глоби Софийската стокова борса за влияние на борсовия пазар
Производството е образувано във връзка с влязло в сила решение на Върховния административен съд

КЗК наложи имуществена санкция на "Софийска стокова борса" АД за извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК - общата забрана за нелоялна конкуренция.

Нарушението се изразява в определянето от страна на борсата на такса за купувачите в размер на 0,00% за сделка на подкръг "Обществени поръчки" на борсови кръгове "Зърно", "Хранителни стоки" и "Нехранителни стоки".

Производството е образувано във връзка с влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което съдът установява извършено нарушение от страна на "Софийска стокова борса" АД и връща преписката на КЗК за налагане на санкция съгласно указанията.

Според ВАС липсата на дължима такса по отношение на борсовите членове, представляващи крайни клиенти - възложители по Закона за обществените поръчки, и поставянето на тези лица в благоприятно положение спрямо другите купувачи неминуемо влияе върху борсовия пазар, като по този начин се засягат интересите на конкурентите, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти