КФН с осем решения за пенсионни компании
17.04.2019 | 15:35
econ.bg
КФН с осем решения за пенсионни компании
Комисията за финансов надзор (КФН) издаде осем решения, с които издава одобрения и съгласувания на 7 пенсионноосигурителни компании

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде осем решения, с които издава одобрения и съгласувания на 7 пенсионноосигурителни компании.

Регулаторът одобри Даниела Панова Петкова, Ангелинка Стоянова Петрова, Васил Любенов Яначков, Димана Ангелова Ранкова и Мирослав Крумов Маринов за членове на Управителния съвет на ПОК "Доверие" АД. Със същото решение издава одобрение на Гералд Вебер, Клаус Мюледер, Петер Хьофингер и Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в България" (КНСБ) за членове на Надзорния съвет на същата компания. Одобрява и Герхард Грунд за независим член на Надзорния съвет на ПОК "Доверие" АД.

С друго свое решение КФН одобри Дойчо Динев Дойчев за член на Съвета на директорите на "Пенсионноосигурителен институт" АД.

Одобрение е издадено и на Владислав Русев Русев, Павлин Деков Петков, Цветомир Серафимов Илиев за членове на Управителния съвет на ПОД "Алианц България" АД. Със същото решение са одобрени и Валерий Петров Петров и на Кристоф Плейн – за членове на Надзорния съвет, а  Иван Паскалев Паскалев – за прокурист на същото дружество.

Регулаторът одобри Минко Христов Герджиков, Венелин Иванов Милев и Андрей Илиев Шотов за членове на Съвета на директорите на ПОК "Бъдеще" АД, а Трифон Генчев Грудев и Йордан Горанов Генчев – за независими членове на Съвета на директорите на същото дружество.

Одобрени са и Силвия Тенчева Габровска и Георги Петров Личев за членове на Управителния съвет на ПОК "Топлина" АД.

Комисията одобри Николай Димитров Борисов за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-СИЛА" АД.

С друго свое решение Надзорът одобри Йоанис Парменион Партениотис за независим член на Съвета на директорите на ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД, а Огнян Николов Георгиев за член на Съвета на директорите на същото дружество.

Издадено е и съгласуване избора на ПОК "Доверие" АД "КПМГ Одит" ООД и "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" ООД да бъдат одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти