Кабинетът кредитира студенти и докторанти с 40 млн. лева
25.05.2011 | 14:11
Кабинетът кредитира студенти и докторанти с 40 млн. лева
Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Министерският съвет взе решение за издаване на държавна гаранция до 40.1 млн.лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. В изпълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, с решение на Министерския съвет от 8 юли 2010 г., е одобрен общ размер на средствата за държавните гаранции, които могат да се издават през 2011 г. от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Съгласно § 17, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40,1 млн. лв., съобщи правителствената информационна служба.

Сключен е типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието в системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа (обнародван в ДВ, брой 33 от 30 април 2010 г.). Между министъра на образованието, младежта и науката и банките, сключили типов договор, са подписани споразумения за издаване на държавна гаранция за кредитиране на студенти и докторанти за 2010 и за 2011 г.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти