Кандидатстваме с по-малко документи и онлайн за обществени поръчки
22.07.2015 | 13:20
Кандидатстваме с по-малко документи и онлайн за обществени поръчки
Това предвижда проект за нов закон в областта, изготвен от правителството

Желаещите да участват в обществени поръчки у нас ще могат да кандидатстват с по-малко и с по-кратки като съдържание документи за търговете, които ще подават онлайн. Това предвижда проектът за нов Закона за обществените поръчки, изготвен от Министерски съвет (МС).

Според проектозакона администрирането на процедурите ще бъде електронизирано до максимална степен. Това ще се осигури чрез използване на единна, централизирана платформа за обществени поръчки, обясняват от пресцентъра на кабинета.

Заедно с това според промените в законодателството ще бъде намалено съдържанието на документите за кандидатстване, като голяма част от тях ще бъдат премахнати и заменени с единна за целия Европейски съюз (ЕС) дакларация.

“В законопроекта се съдържат правилата за обжалване и контрол върху процедурите за обществени поръчки. Разработен е и изцяло нов национален ред за възлагане на обществени поръчки под праговите стойности на директивите, който съответства на основните принципи за публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност”, обясняват още от правителството.

В законопроектът заляга нов набор от функции за Агенцията по обществени поръчки, както и за Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), които извършват последващ контрол при търговете. Промени ще има и по отношение на процедурите по обжалване, реализирани чрез Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

“Очакваните ефекти от приемането на закона се изразяват в пълно съответствие на националното законодателство в областта на обществените поръчки с европейското, както и в облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес”, допълват от МС.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти