МФ: България покрива всички числови критерии за членство в еврозоната
05.06.2014 | 15:12
МФ: България покрива всички числови критерии за членство в еврозоната
Условието за стабилност на валутния курс е участие в ERM II и затова не го изпълняваме

България покрива четирите числови критерия за членство в еврозоната, съобщиха от финансовото министерство. Вчера (4 юни) Европейската комисия публикува Доклад за конвергенцията за 2014 г., в който се оценява готовността на осем държави от ЕС да се присъединят към единната валута. Осемте страни, сред които и България, са Литва, Чешката република, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. През 2012 г. в доклада на Брюксел и Европейската централна банка също се посочваше, че България покрива всички числови критерии на еврозоната.

От финансовото ведомството изтъкват, че дългосрочният лихвен процент на България за периода май 2013 г. – април 2014 г. е средно 3,5% - под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти. Съотношението между брутен държавен дълг и БВП е 18,9%, което е значително под референтната стойност от 60%. Полша, Румъния, Унгария и Хърватия не покриват по един или два критерия.

България заедно с Литва, Чехия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които изпълняват всички числови критерии за членство. Според експертите на двете финансови институции страната ни успешно изпълнява критерия за ценова стабилност с годишна инфлация до май тази година от минус 0,8% при референтна стойност от 1,7 процента. Бюджетният ни дефицит за 2013 г. е в размер на 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%.

В доклада си от ЕК заявиха, че Литва покрива всички критерии за присъединяване и ще приеме общата валута от 1 януари 2015 г.

В докладите от 2010 г. за България се казва, че по три от числовите критерии България е над референтните стойности, като изключение прави единствено съотношението държавен дълг към БВП. Конвергентните доклади от 2008 г. констатират, че три от икономическите показатели на България покриват Маастрихтските критерии – бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП и дългосрочен лихвен процент. Условието за покриване на критерия за валутния курс е участие във валутния механизъм ERM II и поради тази причина България не го изпълнява.

Държава

Инфлация (реф. стойност 1.7%)

Дългосрочен лихвен процент (реф. стойност 6.2%)

Бюджетен дефицит (реф. ст-ст 3%)

Държавен дълг (реф. ст-ст. 60%)

Общо изпълнени критерии

България

-0,8

3,5

1,5

18,9

4/4

Литва

0,6

3,6

2,1

39,4

4/4

Полша

0,6

4,2

4,3

57

3/4

Румъния

2,1

5,3

2,3

38,4

3/4

Унгария

1

5,8

2,2

79,2

3/4

Хърватия

1,1

4,8

4,9

67,1

2/4

Чехия

0,9

2,2

1,5

46

4/4

Швеция

0,3

2,2

1,1

40,6

4/4

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти