Малките стопанства ще получават повече субсидии
20.02.2014 | 18:30
econ.bg
Малките стопанства ще получават повече субсидии
МЗХ предложи на обсъждане промените в наредбата за субсидиране на земеделците

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на интернет страницата си Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. С нея се слага началото на обществено обсъждане за реда и начина на подпомагане на земеделските производители на площ през 2014 г.

Новите моменти са структурирани в следните групи: екологични плащания, активни фермери, млади фермери, малки стопанства и преразпределително плащане.

Една от основните промени в Регламента за директните плащания на площ по новата Обща селскостопанска политика е въвеждането на т. нар. „преразпределително плащане”.

В резултат на прилагането на старата система на плащане на площ се получи несправедливо разпределение на подпомагането, а именно: свръхсубсидиране на земеделски стопанства, обработващи големи площи и недофинансиране на уязвими стопанства, обработващи малки площи в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство.

Измененията предвиждата малките и средни стопанства, с площ до 300 декара да получават по-високо ниво на подпомагане от средното. Стопанствата с площ над 10 000 декара ще получават по-малко подпомагане от средното. Конкретните стойности и параметри ще бъдат уточнени по време на обществено обсъждане.

Основен приоритет в Новата Обща селскостопанска политика е свързан и с развитието на фамилното фермерство.

Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат своите предложения по новостите в директните плащания за следващия програмен период.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти