Малкият и среден бизнес ще може да набира до 1 млн. евро капитал при БФБ
27.12.2018 | 12:20
econ.bg
Малкият и среден бизнес ще може да набира до 1 млн. евро капитал при БФБ
БФБ създава нов Пазар за растеж на малки и средни предприятия. Той е един от първите в ЕС с подобен статут

Българска фондова борса получи одобрение от КФН за създаването на нов Пазар за растеж на МСП, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Така малките и средни компании вече ще могат да набират капитал при по-облекчени условия относно обхвата и периодичността на разкриваната от тях информация и въз основа на публикуването на облекчен по форма и съдържание проспект. Също така, ще е възможно и набирането на капитал до 1 милион евро без проспект.

„Приоритет през 2018 г. за нас беше създаването на необходими условия за устойчив растеж на малкия и среден бизнес. Той има ключова роля за създаването на работни места и за икономическия просперитет, поради което трябваше да се уверим, че сме му предоставили всички възможности за развитие.“ каза Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса.

Целта на Пазара за растеж на МСП е да се намали административната тежест за малките и средните компании, които се стремят да се регистрират за търговия на фондова борса и да емитират ценни книжа. Този пазар се явява и междинно звено по пътя на една компания към регулирания пазар.

Инвеститорите в компании от Пазара за растеж на МСП разполагат с адекватна защита осигурена чрез прилагането на правилата на ЕС и по-специално Регламента относно пазарните злоупотреби, Регламента относно проспектите или MiFID II.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти