Минималната заплата става 560 лева
01.01.2019 | 10:20
econ.bg
Минималната заплата става 560 лева
Социалният министър Бисер Петков очаква високият темп за нарастване на средната работна заплата да продължи и през 2019 година

560 лева е от днес размерът на Минималната работна заплата за страната. Увеличението с 50 лева спрямо миналата година ще засегне над 450 хиляди, наети на минималното възнаграждение, сочи статистиката.

Повишението ще защити нискодоходните работници, а сред приоритетите на управляващите са повишаване на жизнения стандарт на населението, обясни социалният министър Бисер Петков.

„То гарантира запазването на жизненото равнище на най-нискодоходната част от работната сила и намалява риска от бедност сред работещите. Стабилните макроикономически показатели и търсенето на работна ръка са предпоставки за увеличаването на всички доходи. Очакванията са да се запази положителната тенденция за запазване на средната работна заплата от последните години, според оценки на бизнеса и на правителството. А високият темп за нарастване на средната работна заплата се очаква да продължи и през 2019 г.“, каза министър Петков.

От тази година се увеличават с 10% и средствата за работни заплати във всички организации на бюджетна издръжка. В средното образование възнагражденията  се увеличават с 20 на сто.

Минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лева, на педагогически специалисти 920 лева, на старши учител и старши възпитател 955 лева. В системата на образованието за тази година са предвидени и 39 милиона лева за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал.

От 1 януари до 30 юни 2019 година таванът на пенсиите ще бъде 910 лева, колкото е сега.  Предвижда се от 1-ви юли 2019 година таванът на пенсиите да се вдигне на 1200 лева. Това са 40 на сто от максималния осигурителен доход за годината. Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се за 2019-та година е 560 лева, а на земеделските стопани и тютюнопроизводителите 400 лева.

Също от 1-ви юли се предвижда всички пенсии, отпуснати до края на 2018, да се увеличат с 5,7 на сто. От същата дата минималната пенсия става 219 лева и 43 стотинки, като дотогава размерът й ще бъде 207 лева и 60 стотинки. През 2019-та минималното обезщетение за безработица остава 9 лева на ден, максималното малко над 74 лева, а обезщетението за гледане на малко дете до две годинки 380 лева. Ще остане 540 лева еднократната помощ при смърт на осигурен, на която имат право децата, родителите, съпругът или съпругата.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти