Министерство на финансите ще дава по лесно лицензи за хазарт
01.08.2017 | 12:20
econ.bg
Министерство на финансите ще дава по лесно лицензи за хазарт
Целта на измененията е намаляване на бюрокрацията за фирмите от бранша, пише в мотивите към подзаконовия нормативен акт

Нови промени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, предлагат от Министерство на финансите (МФ). 

Целта на измененията е намаляване на бюрокрацията за фирмите от бранша, пише в мотивите към подзаконовия нормативен акт, публикуван на сайта на ведомството. 

Според предложението на МФ по служебен път вече ще се събират удостоверения за наличие или липса на задължения, справка за актуално състояние, одитиран годишен финансов отчет, справка за документите за собственост на сгради и помещения, справка за валидност на лиценза за охранителна дейност. В момента за получаването на всеки от тези документи трябва да обикаля по различните институции и да се заплаща такса за издаването му.

„С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет се предвижда да се намали броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи“, пише в доклада към проекта на наредба. Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите от администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е свързан документът. 

Според финансовото министерство промените няма да окажат пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да доведат до допълнителни разходи. Според записаното в оценка на въздействието към проектонаредбата броят на организаторите на хазартни игри към юли 2017 г. е 394. За цялата изминала година Колегиалният орган на Държавната комисия по хазарта е взел 3137 броя решения по подадени искания за издаване на лицензи по Закона за хазарта или вписване на промени по тях. 

По всяко едно подадено искане са прилагани част от документите, които се предвижда да отпаднат с предложените от МФ промени в наредбата. От оценката на въздействието става ясно още, че според ведомството на Владислав Горанов няма негативни въздействия от приемането на измененията, нито някакви рискове.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти