Министрите одобряват план за намаляване на бедността
23.01.2019 | 09:00
econ.bg
Министрите одобряват план за намаляване на бедността
Най-застрашени от изпадане в бедност са самотните възрастни над 65-годишна възраст и близо 30 процента от децата. Затова държавата залага да осигури благоприятна икономическа среда, така че през 2021 година средната заплата да достигне 1 500 лева, минимал

Правителството ще приеме план за действие за държавните концесии през тази и следващата година.

На редовното си заседание министрите ще одобрят и плана за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността за периода 2019-2020 година.

Данните сочат, че през 2017 година близо 40 процента от населението или 2,8 млн. души са били в риск от бедност.

Най-застрашени от изпадане в бедност са самотните възрастни над 65-годишна възраст и близо 30 процента от децата. Затова държавата залага да осигури благоприятна икономическа среда, така че през 2021 година средната заплата да достигне 1 500 лева, минималната да е 650.

Важни за намаляване на бедността са мерките, които ще осигурят равен достъп до качествено образование и здравеопазване. Броят на преждевременно напускащите училище трябва да се намали. В плана за намаляване на бедността са записани и промените в размерите на пенсиите, които ще са следствие от предвижданите индексации. За тази година нарастването ще е с 5,7 на сто от първи юли за пенсиите, отпуснати до края на миналата година.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти