Митничарите ще могат да искат обяснение за над 10 хил. евро
14.06.2011 | 16:54
Митничарите ще могат да искат обяснение за над 10 хил. евро
Промяната е заложена във Валутния закон

Митничарите може да искат обяснения за пренасяне на пари през границата на суми под 10 000 евро. Това е записано в законопроекта за изменение на Валутния закон, публикуван на страницата на парламента. В момента е задължително декларирането на суми над 25 000 лева.

Когато митнически служители се усъмнят във физическо лице, което пренася по-малко от 10 000 евро, те ще имат правото да му изискат устно обяснение за произхода на парите. Тази промяна ще влезе във Валутния закон, ако бъде приета от парламента. Въпреки че у нас еврото не е официална валутна единица, тя е записана в проектозакона, заедно с допълнението "равностойност в левове или друга чуждестранна валута".

Събраната информация, включително и устната, ще се въвежда в информационен регистър и ще се пази пет години, независимо от използвания носител. Този срок започва да тече от края на календарната година, в която е приета съответната декларация.

В текстовете е описано още, че пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница на Република България за друга държава членка на Европейския съюз, или  държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи, информира Dariknews.bg.

Според новите текстове лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти