НАП-Варна събрала 490 000 лв. от неплатени глоби към различни институции
28.09.2010 | 11:09
НАП-Варна събрала 490 000 лв. от неплатени глоби към различни институции
17 900 лв. са принудително събраните глоби на КАТ за полугодието на 2010 г.

490 000 лева от неплатени глоби към различни институции събра принудително НАП Варна за първите шест месеца на годината. Това са глоби на лица, „пропуснали" да платят стари задължения към органите на съдебната власт, КАТ, регионалните дирекции за опазване и контрол на общественото здраве и др. 130 000 лева са принудително събрани от неплатени такси, глоби и разноски по дела , които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната власт. 17 900 лева са принудително събраните глоби на КАТ за същия период. По санкции, наложени от РИОКОЗ, са събрани над 27 000 лева.

До принудителното събиране на глобите, наложени на гражданите, се е стигнало, след като те не са ги заплатили в установените от закона срокове на съответния държавен орган и не са потърсили контакт с НАП Варна, след изпратените им покани и уведомления за доброволно внасяне на дължимите суми.

От НАП-Варна напомнят, че от началото на годината всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към приходната агенция, бива проверен за това дали не дължи някаква глоба. В тези случаи клиентът се приканва да се издължи преди да получи удостоверението или задължението се вписва в документа.

В момента удостоверения за платени данъци се изискват при над 50 различни повода - например при участие в обществени поръчки, при банкови кредити, при издаването на лицензи и разрешения и много други.

Гражданите трябва да знаят, че ако имат неплатена глоба, с нея ще им бъде намалена сумата за възстановяване - например при връщане на надвнесен данък или когато ползват различни данъчни облекчения. Над 14 000 удостоверения за наличие или липса на задължения са издадени до края на месец юни от ТД на НАП Варна.

„Предприемаме действия за принудително събиране не само на дължимите данъци и осигуровки, но и за неплатени глоби към публични взискатели. Нека всеки, който има просрочена глоба, да я внесе доброволно, за да не предприемат нашите служители крайни мерки за събиране, като запор на заплати и банкови сметки", заяви териториалният директор Светлан Петков.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти