Набират се проекти за ВиК инфраструктура в населени места с над 2 хил. жители
10.11.2011 | 17:54
Набират се проекти за ВиК инфраструктура в населени места с над 2 хил. жители
Общо заделените за тази процедура средства от възлизат на 300 млн. лв, които се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви покана за представяне на проектни предложения за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции в населени места между 2000 и 10000 еквивалент жители.

Общо заделените за тази процедура средства от възлизат на 300 млн. лв, които се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда". Общините, които могат да кандидатстват, са определени съгласно последния доклад на страната ни по изпълнение на директивата за градските отпадъчни води. Крайният срок за представяне на проектни предложения за оценка е 15 август 2012 г. Преди това е необходимо общините да преминат предварителни консултации и да получат становище относно обхвата и основните параметри на проектите си.

Акцентът по настоящата процедура е финансиране на проекти в напреднала фаза на подготовка, по които предстои да започнат или вече са започнали строителни дейности. Съгласно изискванията на програмата, изпълнението им трябва да приключи най-късно до края на 2014 г., информира пресцентърът на МОСВ.

С реализацията на тези проекти страната ни ще увеличи дела на населението, включено към канализационна система, и ще постигне съответствие с Директива 91/271/ЕИО за екологосъобразното пречистване на битовите отпадъчни води.

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти