Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия
15.11.2017 | 15:45
econ.bg
Населението на България се топи по-бързо от предвиденото в демографската стратегия
През 2016 г. българското население наброява 7.101 млн. души, намалението за година е с 52 хил. души или 0.7%

Населението на България продължава да намалява, но главно заради ниския естествен прираст, а не заради външната миграция. Това е един от изводите в доклада за изпълнението през 2016 г. на Националната стратегия за демографско развитие на страната (2012-2030 г.), приет от правителството днес.

През 2016 г. българското население наброява 7.101 млн. души, намалението за година е с 52 хил. души или 0.7%. Едновременно с това стратегията предвижда населението да намалее до 7 млн. души чак през 2030 г. Това означава, че ако спадът продължава със същите темпове, България ще изпълни заложеното в стратегията 12 години по-рано.

През 2016 г. в България са се родили 64 984 деца. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 966 или с 1.5 на сто.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.9 години през 2015 г. на 27 години през 2016 г., колкото е и предвидено в стратегията за 2030 г. Тоталният коефициент на плодовитост за поредна година се задържа на нива около 1.5 -същата стойност е заложена в стратегията към 2030 г.

Коефициентът на детска смъртност се е понижил до 6.5 промила, което е най-ниската регистрирана в страната стойност и е под заложения в стратегията показател от 7 промила.

Министерският съвет е приел, че се наблюдават положителни промени и при стандарта и качеството на живот. През 2016 г. годишният общ доход средно на член на домакинство е бил 5167 лв., което е с 4.3% повече спрямо 2015 г. За периода 2008-2016 г. общият доход средно на човек се увеличава близо 1.5 пъти.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти