Незаконният добив на дървесина се засилил по празниците
02.01.2018 | 14:40
econ.bg
Незаконният добив на дървесина се засилил по празниците
Близо 18 хил. са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприятията

Рекорден брой от 370 хил. проверки са извършени в горските територии през 2017 г., обявяват от Министерството на земеделието, храните и горите. Над 200 хил. от тях са проверките на мобилните екипи и стражарите на 6-те държавни предприятия и близо 170 хил. – на инспекторите от 16-те регионални дирекции на Изпълнителна агенция по горите. С това общият брой надвишава проверките в горските територии за 2016 г. с над 80 хил.

Близо 18 хил. са издадените актове от проверяващите екипи на Изпълнителната агенция по горите и предприятията. Задържаната дървесина по наказателни постановления е над 20 хил. куб.м и над 16 хил. куб.м дърва за огрев. От нарушителите са отнети и близо 400 моторни превозни средства, над 650 каруци, близо 500 моторни триона, както и други инструменти за дърводобив.

Проверките са за незаконна сеч, транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет или от превозни средства без GPS устройство, както и продажба на незаконно добити дърва за огрев, а също и проверки на физически лица, ловци и риболовци.

По-интензивният контрол е бил разпореден през май 2017 г. В последните месеци проверките станали по-чести предвид на зачестилите бракониерски набези в началото и по време на отоплителния сезон.

Общо само от юни до декември 2017 г. са извършени близо 290 хил. проверки за незаконна сеч и нарушения в горите, като само в последните две седмици те са над 25 хил. – около 10 хил. от 16-те регионални дирекции на Изпълнителната агенция по горите и над 15 хил. от 6-те държавни предприятия.

От министерството се припомня, че 1.25 млн. куб.м дърва за огрев са предоставени от 6-те държавни предприятия по обобщени данни към 18 декември 2017 г. чрез директни продажби на физически лица. С това са задоволени нуждите на 180 хил. домакинства.

Изпълнението на планираните количества за 2017 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби от предприятията е 102%, или с 25 хил. куб.м повече от планираното.

Предоставените дърва за огрев през 2017 г. са със 100 хил. кубически метра, или с 9% повече, от продаденото от предприятията през цялата 2016 г. Посочва се, че в общия случай търсенето е изцяло задоволено.

В единични стопанства е имало известно забавяне при предлагането на дърва за огрев главно поради затруднения при осигуряването на добив на дървесина, поради което се наложило някои стопанства да работят до края на годината.

Освен продажбите на дърва за огрев общо стопанствата са продали през цялата година близо 2.650 млн. плътни куб. метра (около 4.650 млн. пространствени куб.м), като се посочва, че значителна част от това количество - потребено от еднолични търговци и фирми, също е отишла за отопление.

Дърва за огрев освен от държавните горски територии, управлявани от 6-те държавни предприятия, се добиват и предлагат на пазара и от общински и частни гори. Добитото от тях количество ориентировъчно е в размер на около една трета от добива от държавни гори, или приблизително 2 млн. пространствени куб.м дърва.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти