Нов закон ще защитава търговската тайна
21.03.2019 | 16:40
econ.bg
Нов закон ще защитава търговската тайна
Вносителите от Министерски съвет се надяват с него да се осигури юридическа защита на търговските тайни и всякакво ноу-хау от незаконно придобиване, използване и разкриване

Депутатите приеха окончателно изцяло новия Закон за защита на търговската тайна, имащ за цел да осигури нейната правна закрила в съответствие с изискванията на европейското законодателство, предаде БГНЕС.

Вносителите от Министерски съвет се надяват с него да се осигури юридическа защита на търговските тайни и всякакво ноу-хау от незаконно придобиване, използване и разкриване.

Като понятие търговската тайна и досега съществуваше в българското законодателство, но не се считаше за интелектуална собственост и не беше защитена като такава. Така липсата на единно определение често водеше до размивания между отделните нормативни актове, до неправилно прилагане на законови разпоредби и до непоследователна съдебна практика. В действащите доскоро текстове нямаше и специални правила за присъждане на обезщетения за нарушаване на търговски тайни.

В новия закон се дават определения за понятията търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и стоки-предмет на нарушение. Регламентират се и производството и мерките за защита на търговска тайна по съдебен път. Целта е създаването на гаранции, че конкурентоспособността на българския бизнес е адекватно защитена, което следва да доведе до подобряване на средата за развитие и използване на иновации и трансфер на знания в рамките на целия вътрешен пазар на ЕС.

Вносителите изразяват очакване законопроектът да доведе до нарастване на иновациите и печалбите за предприятията, както и до значително намаляване на разходите за защита на търговските тайни и увеличаване на стимулите за бизнеса. 

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти