Няма да се плаща за присъединяване на обект към ВиК мрежите
24.08.2012 | 17:43
Няма да се плаща за присъединяване на обект към ВиК мрежите
Операторите ще трябва да осигуряват комплексната услуга за сметка на потребителите
 Срокът на периодичните проверки на индивидуалните водомери се увеличава от 5 на 10 години. Това предвиждат промени в ресорна наредба, които са в сила от 17 август. Според същия документ операторите ще трябва да осигуряват комплексната услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на водомерите, периодична проверка, монтаж и пломбиране.
Отпадане на такса присъединяване на обект към ВиК мрежите, както и по-справедливо разпределяне на разхода за общи нужди (разликата между отчетите на индивидуалните водомомери и общия водомер) при сгради-етажна собственост. Това е записано още във влезлите преди седмица промени в Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Завишава се контролът върху заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи. Това става ясно още от информацията на МОСВ. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти