Оборотът на БФБ-София се увеличава през първото тримесечие на годишна база
29.05.2018 | 14:20
econ.bg
Оборотът на БФБ-София се увеличава през първото тримесечие на годишна база
Спрямо последните три месеца на 2017 г. обаче изтъргуваният обем се стопява наполовина

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ-София) през първото тримесечие е в размер на 110,6 млн. лв., като нараства с 12,4% в сравнение с 98,337 млн. лв. през първите три месеца на 2017 г., показват изчисленията на Investor.bg на база консолидирания отчет на дружеството за първото тримесечие.

На тримесечна база обаче изтъргуваният обем се свива почти наполовина. Спрямо послендото тримесечие на 2017 г. спадът е с 47%.

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2018 г. достигна 17 993. За сравнение, през последното тримесечие н 2017 г. той беше 16 323, което представлява ръст от 10,23%. Това се дължи основно на нараснал брой сделки акции без тези на АДСИЦ (8,65%), с акции на АДСИЦ (16,01%) и с борсово търгувани продукти (154,4%). Спрямо същия период на миналата година обаче броят сделки отчита спад от 7,23%.

Най-нисък бе броят сделки през март: 4 562, а най-голям той беше през януари: 7525 сделки.

През първото тримесечие акциите от „Финансови и застрахователни дейности“ възвърнаха лидерското си място, от което бяха изместени през четвъртото тримесечие на 2017 година от сектора „Преработвателна промишленост“, с тримесечен оборот от 53 млн. лева. „-йОперации с недвижими имоти“, който през предходното тримесечие беше на трето място, също изпревари „Преработваща промишленост“ с оборот от 18 млн. лева. Така, с оборот от 12 млн. лева, сектор „Преработваща промишленост“ остана на трето място.

Оборотът на сектори „Финансови и застрахователни дейности“ формира 56,31% от общия оборот, а първата тройка формира повече от 88% от оборота през тримесечието.

През първото тримесечие на 2018 година имаше 16 нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия: осем бяха нови борсово търгувани фондове, четири бяха емисии облигации, а четири емисии бяха права. Прекратена бе регистрацията на двадесет и четири емисии, от които седемнадесет емисии акции, една емисия борсово търгувани продукти, три облигационни емисии и три емисии права.

Пазарната капитализация на БФБ-София АД достигна 23,99 млрд. лв. в края на март, което представлява ръст от 1,58% в сравнение с края на четвъртото тримесечие.

В края на март всички индекси на БФБ-София намалиха стойността си спрямо началото на годината. Движението в стойностите на индексите бе сходно, единствено изменението на BGREIT е с различна форма, което се дължи на типа дружества, съставляващи индекса.

Най-голям в процентно отношение бе спадът от 5,19% в стойността на SOFIX (35,54 пункта), BGTR30 отбеляза спад с 4,09% (22,93 пункта), а BGBX40 намаля с 3,35% (4,46 пункта), а стойността на BGREIT отбеляза спад от 1,33% (1,55 пункта).

Към края на март 2018 г. нетният финансов резултат, реализиран от Група БФБ-София АД, е печалба в размер на 1,061 млн. лв., което се дължи главно на консолидацията на дъщерното дружество Българска независима енергийна борса и ръст на „Финансови приходи“, както и незначителен ръст в оперативните приходи и оперативните разходи на дружеството-майка.

По отношение на приходите от основна дейност, Групата реализира ръст спрямо същия период на 2017 г. от 212%, който се дължи главно на консолидацията на приходите на БНЕБ. По основните разходни пера има ръст от 69% спрямо 31.03.2017 година. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти