Одобрени са проекти на спогодби за трудова миграция с Армения, Молдова и Украйна
28.06.2017 | 16:10
econ.bg
Одобрени са проекти на спогодби за трудова миграция с Армения, Молдова и Украйна
От страна на България спогодбите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта

Правителството одобри проекти на двустранни спогодби с Армения, Молдова и Украйна в областта на трудовата миграция. Документите ще послужат като основа за водене на преговори за регулирането на заетостта на гражданите на трите държави в България.

Предвижда се при наемането на граждани на една от държавите на територията на другата да се изисква валидно разрешение за работа. С проектите на спогодбите се предлага гражданите, които бъдат наети на територията на другата страна, да се ползват със същите права и задължения, които са в сила за местните работници.

Подписването на спогодби с Армения, Молдова и Украйна ще даде възможност за осигуряване на кадри за икономическите сектори, в които има недостиг на работна сила.

От страна на България спогодбите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти