Оптимизират се процедурите по издаване на разрешения за работа на граждани на трети държави
22.06.2011 | 12:29
Оптимизират се процедурите по издаване на разрешения за работа на граждани на трети държави
Регламентира се достъпът до пазара на труда в България на кандидати за международна закрила (бежанци), които в рамките на 12 месеца не са получили необходимия статут не по тяхна вина и следва да могат сами да се издържат в страната от труда си

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България. След приетите нови текстове в Закона за чужденците в РБ и правилника за прилагането му и в Закона за насърчаване на заетостта, с одобреното днес постановление завършва процесът по въвеждане в законодателството ни на разпоредбите на европейската директива за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост.

Основните промени, които се правят в Наредбата, са свързани с оптимизиране на процедурите по издаване на разрешения за работа, изискваните документи, основанията за отказ и др.

Регламентира се достъпът до пазара на труда в България на кандидати за международна закрила (бежанци), които в рамките на 12 месеца не са получили необходимия статут не по тяхна вина и следва да могат сами да се издържат в страната от труда си. Прецизират се обхватът на категориите лица при изчислението на съществуващото 10-процентно ограничение за наемане на чужденци в дадено предприятие. Приравняват се условията за чуждестранните студенти, които провеждат следдипломен стаж, към тези, които провеждат учебна практика.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти