От 1 октомври подпомаганите животновъди трябва да докажат продажбите на мляко
28.09.2018 | 18:05
econ.bg
От 1 октомври подпомаганите животновъди трябва да докажат продажбите на мляко
Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията

От 5 до 31 октомври животновъдите, които са кандидатствали по схемите на директните плащания, трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели, напомня Държавен фонд "Земеделие". В същия период се подават и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.

За целта се подават документи по образец в областните дирекции на ДФ "Земеделие".

Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.

При попълване на описа кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител.

 

 

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти