Печалбата на банковия сектор намалява през първото тримесечие
29.04.2017 | 13:00
econ.bg
Печалбата на банковия сектор намалява през първото тримесечие
Печалбата на банковия сектор в края на първото тримесечие е 288 млн. лв., или с 18 млн. лв. по-малко от отчетената в края на март 2016 година

За първите три месеца на 2017 г. банките отчитат нарастване на депозитите, на активите и на балансовия капитал, като същевременно се поддържа високата ликвидна позиция, се казва в анализ на Българската народна банка (БНБ) за банковата система.

Сумата на ликвидните активи в края на март възлиза на 30.9 млрд. лв., отбелязвайки тримесечен растеж с 539 млн. лв., или 1.8%. Коефициентът на ликвидните активи достига 38.80 на сто.

Печалбата на банковия сектор в края на първото тримесечие е 288 млн. лв., или с 18 млн. лв. по-малко от отчетената в края на март 2016 г. Натрупаните от началото на 2017 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 125 млн. лв. (при 175 млн. лв. година по-рано).

Към 31 март 2017 г. банковата система отчита нива на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и възвръщаемост на капитала (ROE) съответно от 1.24% и 9.44%.

За периода активите на банковата система нарастват с 0.9 на сто до 92.9 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за сектори "централни банки" и "кредитни институции") нараства с 291 млн. лв. (0.5%).

Увеличават се кредитите за домакинства (с 275 млн. лв., 1.5%) и за нефинансови предприятия (със 132 млн. лв., 0.4%). Намаляват заемите за други финансови предприятия (с 81 млн. лв.) и за сектор "държавно управление" (с 35 млн. лв.). В края на март 2017 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система възлиза на 9966 млн. лв. (при 9961 млн. лв. към 31 декември 2016 г.).

Депозитите в банковия сектор през първото тримесечие се увеличават с 276 млн. лв. или 0.4%, отчита БНБ.

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти