Плащанията в брой ще се ограничат до 5 хил. лева
17.09.2016 | 12:45
econ.bg
Плащанията в брой ще се ограничат до 5 хил. лева
Данъчни декларации да се подават само по електронен път, предлага финансовото министерство

Плащанията в брой ще бъдат ограничени до 5000 лева от догодина. Това става ясно от публикуваните късно в петък предложения на Министерството на финансите (МФ) за промени в данъчното законодателствосно през 2017 г. Проектът е за промени в Закона за акцизите, но, както често се случва, немалко от съществените корекции се въвеждат с промени на други закони чрез преходните и заключителни разпоредби.

Намаляването на прага за кешовите плащания, както и през миналата година, се обосновава с международната практика. МФ опита да приложи това и преди една година, но успя само да свали ограничението до 10 000 лева.

Една от съществените промени, макар и трудно изпълнима на практика, е да се дава отстъпка за плащания по банков път (и/или с карта). Според МФ ще има възможност да се ползва данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв., ако над 80 от доходите, получени по банков път, са използвани от лицето за направени през годината разходи, платени по банков път. Прилагането на това облекчение ще бъде доста трудно, още повече, когато има плащания към чужбина или през чужд посредник.

Годишната данъчна декларация по Закона за доходите на физическите лица ще се подава само по електронен път за доходите, придобити след 01.01.2017 г., т.е при подаването на декларацията за 2017 г., което трябва да стане прз 2018 г. За доходите от тази година остава отстъпката от данъка за подадена онлайн декларация до 31 март 2017 г., но тя е ограничена до 1000 лева. Мотивът на финансовото министерство е, че с тази отстъпка сега се избягва плащането на сериозни суми.

Декларацията по чл. 55 – от предприятията, които изплащат доходи, ще се подава по електронен път след 1 януари 2017 г. Само когато тази декларация се подава от получателя – физическо лице, електронизацията настъпва след 2018 г. Такива декларации лицата получатели на доходи подават тримесечно - например за доходите от лихви по банкови сметки в чужбина. Друга промяна по отношение на тях е, че от догодина декларацията по чл. 55 във връзка с чл. 38 ще се подава веднъж годишно.

Декларациите на физическите лица вече се подавати освен с електронен подпис, само с ПИК, който се издава безплатно. Възможно е новият режим да създаде ниша за консултанти, които да подават декларациите след еднократно упълномощаване и нотариална заверка.

Декларациите по образец по Закона за корпоративното облагане ще се подават задължително по електронен път с електронен подпис.

Затваря се една вратичка за данъчните облекчения за застраховане. През тази година бе възможно да се ползват данъчни облекчения и за застраховка Живот с връщане на премии, тоест за закупуване на застраховка за един месец, при която сумата се възстановява.

Пложително решение е, че ще отпадне облагането на ученическите награди с еднократен данък.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти