Подписваме европейска харта за обучение на кадри в хранително-вкусовия сектор
06.10.2011 | 12:34
Подписваме европейска харта за обучение на кадри в хранително-вкусовия сектор
Партньорите обменят информация, специалисти, стажанти с цел развитие на европейското измерение на професионалното обучение

България ще се присъедини към европейската харта за коопериране в областта на обучението на кадри в хранително-вкусовия сектор 2011-2014. В момента се водят преговори и е стартирала подготовката на документацията за подписването от българска страна на споразумение за включване на страната ни. Предвижда се подписването на документа да стане през ноември тази година.

Кооперирането е по отношение обучението на специалисти в хранително-вкусовата промишленост на територията на целия Европейски съюз. Да се издигне обхвата и качеството на междуличностните и професионални взаимоотношения в рамките на концепцията за продължаващо обучение през целия живот, е заложено като основна цел на хартата за сътрудничество и обмен на знания, съобщиха от МЗХ.

Институциите, които ще партнират в проекта са представители на държавни институции, представители на местни органи на властта, на експерти, както и президенти на търговски камари.

Партньорите обменят информация, специалисти, стажанти с цел развитие на европейското измерение на професионалното обучение чрез т.нар. редуване - преминаване през центрове за обучение и внедряване на знанията и уменията в предприятията и училищата, подкрепяне на мобилността на младите хора, насърчаване на членовете на европейската мрежа за развиване на реципрочност във взаимоотношенията, и заменяемост на самите обучители и наставници.

Главна цел е сближаване на сферите на училището и предприятието, като по този начин се допринесе за подобряване и на самата система за професионално обучение, и за придобиване на по-широк обхват от умения и професионално майсторство, които в резултат да спомогнат за повишаване на трудовата заетост и доведат до усвояване спецификата на нова културна и икономическа среда, е записано в европейския документ.

От българска страна документът се предвижда да се подпише от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Йордан Войнов. Агенцията е заявила готовност да се включи със свои експерти и обучителни бази в европейската мрежа за обмен на стажанти и научни знания, като разчита, че по този начин ще може да подобри обучението на своите служители и да получи ценен нов опит в подготовката на специалисти в областта на хранителния сектор.

Браншови организации също са поканени за участие, като Федерацията на хлебарите и сладкарите в България вече се е включила, като ще подпомогне обмена на ученици от специализирани училища, подготвящи кадри в хранително-вкусовия сектор.

Един от първите проекти, по които страната ни е проявила интерес за обучение на експерти след включване в европейската мрежа, е курс на обучение по програма "Европейски посланик на качествените местни продукти". Агенцията е установила с помощта на служба „Земеделие и храни" на посолството на България в Париж контакти с професионален обучителен център „Мезон Фамилиял Сент Меркюр", град Вандее, Франция, действаща в хранително-вкусовия сектор, която също се включва в Европейската харта за партньорство 2011-2014.

С подписването на Европейската харта, България ще влезе в цялостния европейски обмен на стажанти професионалисти и на знания в областта на хранително-вкусовия сектор, като това ще даде възможност за пряка размяна на стажанти и информация и с всички останали държави-членки, подписали хартата.

Предстои подобен документ да се подпише и за обмен на стажанти в сектор Земеделие, като вече са направени първите стъпки чрез проведени разговори с Главна дирекция „Обучения и изследвания" на Министерство на земеделието на Франция, откъдето са заявили готовност за подкрепа на такъв проект.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти