Правителството предлага промени в Закона за пътищата
12.01.2011 | 13:35
Правителството предлага промени в Закона за пътищата
Целта им е повишаване на пътната безопасност

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него се въвеждат основните изисквания от Директива 2008/96/ЕО за управлението на безопасността на пътните инфраструктури, съобщи пресслужбата на кабинета.

Четири са основните инструменти за това:

  • оценка на въздействието върху пътната безопасност, с която се извършва стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено изменение на съществуващата мрежа върху безопасността на пътната мрежа;
  • одит за пътна безопасност, с който се осигурява независима, подробна и систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща всички етапи от планирането до въвеждането в експлоатация;
  • управление на безопасността на пътната мрежа с оглед осигуряване категоризиране на безопасността на пътната инфраструктура и установяване и класифициране на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура;
  • периодични инспекции за безопасност по време на експлоатация с оглед извършване на проверки на характеристиките и недостатъците, за които се налага постоянна поддръжка от съображения за безопасност.

В изпълнение на директивата, на Агенция „Пътна инфраструктура" се възлага планирането и възлагането на оценки на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, инвестиционното проектиране при предварителното въвеждане в експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация. АПИ, също така, ще одобрява план за пътна безопасност и докладите на одиторите за пътна безопасност и ще взима съответните решения за всяка конкретна пътна инфраструктура. Агенцията ще води публичен регистър на одиторите за пътна безопасност, ще извършва периодични инспекции на пътната инфраструктура с оглед установяване на несъответствията на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия на пътищата от републиканската пътна мрежа в експлоатация.

Цел на законопроекта е и хармонизиране на законодателството ни с изискванията и принципите, приети в ЕС и отнасящи се до въвеждането на нов образец на сертификатите за съответствие с техническите изисквания и техническа изправност за всички пътни преводни средства с двигатели „ЕВРО 3, 4 и 5".

С цел повишаване на контрола и избягване на злоупотребите, се предвижда задължение собственикът или ползвателят на пътно превозно средство собственоръчно да вписва в указано поле на винетния стикер регистрационния номер на пътното превозно средство. Предвижда се и ред за доказване валидността на винетния стикер в случай на смяна на регистрационния номер на автомобила.

Регламентира се задължение за длъжностните лица на Агенция „Митници" да извършват продажба на винетни стикери на преминаващите пътни превозни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове, където таксата може да бъде заплатена и в евро.

С промените се предвижда засилване на контрола по прилагането на винетната система и завишаване размерите на налаганите санкции на физически и юридически лица по Закона за движението по пътищата.

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти