През 2010 г. са били преброени 370 222 земеделски стопанства
22.12.2011 | 18:39
През 2010 г. са били преброени 370 222 земеделски стопанства
За 7 години използваната земеделска площ и обработваемата земя са нараснали приблизително с по 25%

Общо 370 222 земеделски стопанства е обхванало преброяването през 2010 г. Това е станало ясно на провелото се днес заседание на Централната комисия по преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 г. с председател зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Най-голям е броят на стопанствата в Благоевградска, Пловдивска, Кърджалийска и Пазарджишка област. Общо използваната земеделска площ (ИЗП) е 3 617 053 ха, управлявана от 357 079 стопанства.

Средният размер на ИЗП в един имот е 10,13 ха, което представлява увеличение над 2 пъти в сравнение с базовата 2003 г. (4,44 ха). Индексът на ИЗП е нараснал съответно с 24,5%. Най-голям е броят на стопанствата на физическите лица - представлява 97,98% от общия брой. Те стопанисват 33,22% от ИЗП.

Дребните земеделски стопанствата с ИЗП до 2 ха (82.6%) обработват само 4% от стопанисваната земя. Стопанствата с над 100 ха земя са 1,5 % от общия брой, но те стопанисват 78,2% от площите. Обработваемата земя през 2010 г. също нараства с около една четвърт спрямо 2003 г. и възлиза на 3 126 462.9 ха, което представлява 86,4% от използваната земеделска площ.

Най-голям е делът на зърнено-житните и техническите култури, които заемат 92% от обработваемата земя на стопанствата.

Общият брой на земеделските стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчели през 2010 г. е 279 657, като намалението им спрямо 2003 година е с над 50%. Наблюдава се понижаване и в броя на всички видове животни. Въпреки това е нараснал средният брой животни за едно стопанство.

В 95 367 стопанства се отглеждат общо 577 979 говеда, в това число 348 248 крави. Биволите са 10 086 броя и се отглеждат в 1 030 земеделски стопанства. Отглеждащите овце ферми са общо 91 756, а животните в тях - 1 417 726, от които 1 275 447 - овце-майки. Броят на отглежданите овце е намалял с 13.3% спрямо 2003 г.

Стопанствата, отглеждащи свине, са 82 263 и свинете в тях са 670 626 броя. С птицевъдство се занимават 185 408 ферми (с 62.5% по-малко спрямо 2003 г.), а отглежданите птици са 17 483 620 (с 20% по-малко).

На заседанието беше представен и приетият доклад за приключване на преброяването, както и основните резултати от него.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти