Производството на твърди горива се увеличава през септември
29.11.2017 | 13:45
econ.bg
Производството на твърди горива се увеличава през септември
Намалява производството на: природен газ - с 50.0%; електроенергия - с 3.6%

По данни на НСИ, през септември 2017 г. спрямо август 2017 г. нараства производството на: твърди горива - с 12.1% до 3 013 хил. т; безоловен бензин - с 4.4% до 167 хил. т. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 9.1% до 10 хил. т; дизелово гориво - с 6.9% до 258 хил. т; природен газ - с 20.0% до 4 млн. м3; електроенергия - с 10.2% до 3 408 ГВтч.

През септември 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - със 17.5%; пропан-бутанови смеси - с 25.0%; безоловен бензин - с 3.1%; дизелово гориво - с 5.3%.

Намалява производството на: природен газ - с 50.0%; електроенергия - с 3.6%.

По данни на НСИ през септември 2017 г. спрямо август 2017 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 12.1% до 3 093 хил. т; безоловен бензин - с 3.9% до 53 хил. т; природен газ - с 11.4% до 186 млн. м3.

Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 13.7% до 44 хил. т; дизелово гориво - с 5.6% до 204 хил. т; електроенергия - с 5.8% до 2 515 ГВтч.

През септември 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - със 17.4%; безоловен бензин - с 6.0%; дизелово гориво - с 33.3%; електроенергия - с 3.9%.

Намаляват доставките на: природен газ - с 6.1%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

 

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти