Проучване: 40% от напускащите работа у нас посочват бърнаута като причина
21.03.2019 | 15:05
econ.bg
Проучване: 40% от напускащите работа у нас посочват бърнаута като причина
80 на сто сочат, че при две сходни оферти за работа биха отхвърлили тази, която не предлага форма на гъвкавост на труда

Кръгът от сфери на заетост, които са силно засегнати от професионално „прегаряне“, непрекъснато се разширява. Докато в последните десетилетия емоционалното изтощение, предизвикано от силна натовареност на работното място, се свързваше предимно с високо отговорни длъжности, тенденцията за загуба на мотивация, прекомерно напрежение и неудовлетвореност се засилва в най-разнообразни области. По данни на Евростат 55 % от изгубените работни дни в Европа се дължат на стрес, у нас делът е около 40 на 100. Същевременно, според статистика на НОИ, бизнесът губи 170 милиона от болнични, като около една трета от тях са неправомерно използвани около празници и почивни дни.

На фона на изразения недостиг на висококвалифицирана работна сила инвестицията в човешки ресурс се оказва ключова за запазване на бизнеса и конкурентноспособността. Въпреки че стресът, определян като „болестта на 21 век“, е нещо обичайно за работната сфера, все повече работодатели и организации осъзнават, че наличието му е организационен, а не персонален проблем. Анализ на Световната здравна организация го определя като един от факторите за висока смъртност и първопричина за редица болести. Все повече се очертава фактът, че хуманизацията на работното място и разрешаването на проблемите, пораждащи психосоциален дискомфорт, са ключ към ефективно управление на трудовия живот и активно развитие на икономиката.

Докато българите имат най-ниската продължителност на живота в Европа (74,8 години, по данни на НСИ) и са на първо място по сърдечносъдови заболявания, а емиграцията на хора в трудоспособна възраст показва високи нива, създаването на оптимални условия на заетост и напасването към актуалните промени в заобикалящия свят се утвърждава като необходима крачка към просперитет.

Изискванията към организацията на труд се модифицират с всяка изминала година. Независимо икономическо проучване установява, че през 2018 г. очакванията на служителите към предоставяне на гъвкави форми на работа са се увеличили с 5% от предходната година. Проведеното от IWG допитване от януари 2019 година включва 15 000 респонденти от 80 страни и сочи, че все повече държави правят промени в тази насока. Според IWG – групата-майка от водещи компании, включваща Regus:

85 % от запитаните вярват, че продуктивността се е покачила като резултат от по-голямата гъвкавост в организацията на работа;

80 % сочат, че при две сходни оферти за работа биха отхвърлили тази, която не предлага форма на гъвкавост на труда;

50% от респондентите в световен мащаб работят извън основния офис най-малко 2,5 дни в седмицата;

65% вярват, че бизнеси, които приспособяват средата и организацията на труд към естеството на работа са по-продуктивни.

Същевременно голяма част от държавната политика в различни страни е насочена в посока на тези промени. В Холандия служителите имат право да изискат промени в организацията на труд след първата година на заетост на дадено място. Това важи за фирми с повече от 10 служители и включва намаляване или увеличаване на работните часове, както и работа от разстояние. В Австралия законът позволява да се сключват договори между работодател и работник така, че условията да пасват на частния случай. Законодателството във Великобритания също описва прилаганеto на гъвкавите форми на работа, а в Италия е регулирана така нареченaтa „smart” заетост, която удостоверява равнопоставеност на работата, когато тя се извършва от разстояние.

Статистиката сочи, че в Германия и Бразилия компаниите, които не прилагат политика на гъвкавост и не планират въвеждането на такава, са едва 10%. Разпространението на гъвкави форми и гъвкави пространства за работа в световен мащаб се ръководи не само от нарастващия „глад“ за квалифицирани работници, но и от повишаването на осведомеността сред бизнес лидерите за ключовата роля на тези форми за постигането на икономически и социален успех.

Regus е водещият световен доставчик на работни пространства. Това е глобална мрежа от пространства за офиси, съвместна работа и срещи, която компаниите могат да използват в почти всеки голям град по света. Работните пространства, обединени в мрежа, позволяват на бизнесите да извършват дейността си отвсякъде, без да има нужда от първоначални разходи или капиталовложения. Непосредствените ползи от общата инфраструктура се изразяват в намаляване на разходите за създаване и поддръжка на работни пространства и оборудване, както и възможност за пълен аутсорсинг на офисното обслужване. Към момента мрежата свързва близо 2,5 милиона единомислещи професионалисти по света. В България тя предлага офис пространства в градовете София и Пловдив. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти