Първанов иска повече инвестиции в наука
18.11.2011 | 16:04
Първанов иска повече инвестиции в наука
Трудът на българските учени и експерти е силно подценен, коментира президентът

"Инвестициите в образованието, науката, иновациите у нас са на едно от най-ниските равнища в ЕС". Това каза президентът Георги Първанов на кръгла маса "Електронните инфраструктури: новите магистрали на европейското развитие на България". Форумът се провежда под патронажа на държавния глава и генералния директор на ЮНЕСКО. Организатори са Академията за лидерство, УНСС и Софийският университет "Св. Климент Охридски".

Президентът Първанов посочи, че участието на България в европейското научно- изследователско пространство не е на задоволително равнище. Той допълни, че участието ни в програмите за мобилност на студенти, преподаватели и изследователи се свежда до еднопосочна мобилност - навън. "Това обрича страната на незавидно бъдеще", заяви Първанов, цитиран от БТА.

По думите му трудът на българските учени и експерти е силно подценен в европейските изследователски, образователни и иновационни програми. "Трябва да е ясно, че не можем да постигнем желаното икономическо и социално развитие, ако не обърнем посоката - от напускане към завръщане на талантливите българи от чужбина", посочи президентът.

Георги Първанов изтъкна, че България значително изостава в развитието, както на магистралните комуникационни високоскоростни средства спрямо европейската научно-изследователска мрежа, така и в изграждането на модерни суперкомпютърни центрове. "Нито транспортните, нито енергийните, финансовите, стоковите или човешките потоци са мислими днес без електронните магистрали. Те променят всички останали инфраструктури - придавайки им нови качества - интелигентност, гъвкавост, самопрограмиране, оптимизиране", заяви президентът Първанов.

Той изтъкна, че през следващите години трябва да изградим електронните инфраструктури у нас като част от европейските и глобални инфраструктури. Той посочи, че това ще позволи качествено да се подобрят научните и научноприложните изследвания, нивото на образование и здравеопазване, жизненото равнище и обществените услуги, ще даде цялостно отражение върху икономиката и обществото, върху културата и живота на хората.

Държавният глава посочи, че сега в Европа 40 000 служители в изследователски институти и университети използват интегрирани компютърни услуги и мрежи. Тенденцията е решенията да се предоставят не само като самостоятелна технология, а и като цялостен пакет от услуги, наблюдава се и процес на уеднаквяване на предлаганите услуги - те стават взаимно заменяеми, така че клиентът прави избора си единствено на основата на цената.

Георги Първанов каза, че очаква като резултат от дискусията да се определят приоритетните направления за доизграждане на електронните инфраструктури и полетата на тяхното приложение - за образование и научни изследвания, за иновации, за бизнес услуги, за развитие на малки и средни предприятия, за култура, здравеопазване, електронно правителство.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти