Реализираме инвестиционни проекти за 100 млн. евро с Катар
15.05.2012 | 14:26
Реализираме инвестиционни проекти за 100 млн. евро с Катар
Срокът на споразумението е една година

Кабинетът одобри проекта на рамково споразумение за инвестиции между България и Катар. С него двете страни се договарят да насърчават инвестициите на парични потоци помежду им, да инвестират в проекти, заедно и поотделно, да подпомагат инвестициите на институции и компании от разнообразни икономически, търговски, селскостопански и индустриални сектори.

Двете страни се съгласяват да осъществят инвестиционни проекти с първоначален размер от 100 млн. евро. Срокът на споразумението е една година, съобщават от правителствената информационна служба.

Одобрени бяха и проектите на меморандуми за разбирателство за сътрудничество в областта на инвестициите с юридически лица от Катар – с „Катари диар” за сътрудничество в областта на инвестиции в недвижимите имоти и с държавното дружество „Катара Хоспиталити” – в областта на туризма и хотелиерството.

Другият одобрен проект на меморандум беше за разбирателство между правителствата на двете страни, представлявано от Qatar Mining Company. Документът създава възможности за интензифициране на отношенията чрез реализиране на съвместни стратегически бизнес проекти в минния отрасъл на територията на България.

С меморандума България предоставя на Qatar Mining Company право за извършване на финансови, правни, технически, търговски и всички други необходими проучвания с цел катарската държавна компания да оцени приложимостта и годността на предложените проекти за инвестиции в минното ни дело.

Кабинетът одобри и проект на междуправителствена спогодба за сътрудничество в областта на културата между България и Катар. Проектът регламентира възможностите за сътрудничество в музейното и библиотечно дело, театъра, изобразителното изкуство, фотографията, уточнява ангажиментите на двете страни по повод провеждането на съответните културни инициативи.

Приет беше също двустранен междуправителствен меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на здравеопазването. То ще се осъществява в областта на здравното законодателство, първичната медицинска помощ, качеството и стандартите в здравеопазването, здравните информационни системи, биомедицинските изследвания. Двете страни ще насърчават съвместните изследвания, обмена на медицинска информация и медицински специалисти, провеждането на семинари, работни срещи и конференции.

Очаква се документите да бъдат подписани на 17 май 2012 г. в рамките на официалното посещение в България на министър-председателя на Катар шейх Хамад бин Джасем ал Тани.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти