Санкции за над 8,5 млн. лв. е наложила КЗК през 2013 г.
11.03.2014 | 16:15
Санкции за над 8,5 млн. лв. е наложила КЗК през 2013 г.
Образуваните производства са над 1500

Наложените глоби и имуществени санкции от страна на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) възлизат на 8 587 877 лв. при постановени 1327 решения. Антимоноплният орган е извършил общо 1553 производства по прилагането на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Това сочат данните за дейността на комисията през 2013 г., публикувани на официалната ѝ страница.

КЗК е образувала общо 33 производства за установяване на забранени споразумения между предприятия или злоупотреби с господстващо положение. В областта на антитръста са постановени 26 решения и наложени санкции в общ размер на 5 621 502 лв.. Секторите, в които КЗК е концентрирала своите проучвания са: електроенергетика, топлоенергетика, ВиК услуги, транспорт, храни, лекарствени продукти, търговия с автомобили и други.

Извършени са и 3 проверки на място в офисите на предприятия и сдружения на предприятия за събиране на данни за евентуалното им антиконкурентно поведение.

През годината от комисията са изготвили и 2 секторни анализа – на пазарите на роизводство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия и на сектора на разпространение на вестници и печатни издания, като са отправени и конкретни препоръки за подобряване на конкурентната среда в тези сектори.

35 решения са постановени при контрола върху концентрацията между предприятията, а в областта на противодействието срещу нелоялната конкуренция са образувани 59 производства, като решенията възлизат на 65. Санкциите за нелоялна конкуренция през 2013 г. са над 2,8 млн. лева.

Aнтимонополният задълбочени оценки за съответствие с правилата на конкуренцията на повече от 20 властнически акта, действащи на територията на цялата страна или на част от нея. Отправени са били конкретни препоръки към компетентните държавни органи – Народно събрание, Министерски съвет, министри, органи на местната власт, за изменение и допълнение на правната уредба в редица сектори на икономиката, се казва още в съобщението.

При съдебния контрол върху дейността на КЗК през 2013 г. Върховният административен съд е потвърдил 82 % от постановените актове на комисията, 13% са върнати за преразглеждане, а 5 % са отменени.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти