Сирма Груп Холдинг отчита 500% ръст на консолидираната печалба
30.08.2017 | 14:25
econ.bg
Сирма Груп Холдинг отчита 500% ръст на консолидираната печалба
340% ръст на маржа на нетната печалба през първото полугодие на 2017 година

Вчера Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата през първото полугодие на 2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 72 от 31.03.2017, като достига до 877 инвеститори към 30.06.2017. От тях 49 са корпоративни инвеститори и 828 са физически лица.

3d20afd9-86e0-9f61-80bb-34dc246cceb1

Консолидираните приходи нарастватс BGN 5.874хиляди лева, или с 36,42% в сравнение с първото полугодие на 2016 година. Те достигат BGN 22.001хиляди. Успоредно с това маржът на нетната печалба нараства с 340% от скромният марж от 1,80% от първото полугодие на 2016 до 7,90% към 30.06.2017 г. Тези покачвания водят до внушителното увеличаване на „нетната печалба“ с 500%, която към 30.06.2017 достига 1.739 хиляди лева.

6b1559e5-f306-029e-81b0-ec28ba8e8883

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционното за дружествата от Сирма Груп. Водещите пазари за Групата се запазват Европа и Северна Америка, където нарастването на приходите е приблизително колкото общото за Групата – около 35%. По драматични са увеличените обеми в останалите региони от света, като най-голямо нарастване на приходите е отбелязано в Африка от 240%, но за съжаление обемите на продажби там остават относително скромни. От всички региони по света, единствено Латинска Америка отбелязва лек спад в приходите от 2000 лв.

Днес на БФБ-София бяха изтъргувани 19 200 книжа на Сирма Груп Холдинг АД на цена от 1.154 лева за брой.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти