Средната месечна работна заплата достигна 700 лв.
09.08.2011 | 11:05
Средната месечна работна заплата достигна 700 лв.
Увеличение е отчетено както на тримесечна, така и на годишна база. Заетите в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" с най-високи заплати

Средната месечна работна заплата за април е 710 лв., за май - 698 лв., и за юни 2011 г. - 690 лева. Това става ясно от предварителни данни на Националния статистически институт. През второто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото с 4.2% до 699 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: "Финансови и застрахователни дейности"- с 9.7%, "Добивна промишленост"- със 7.3%, и "Строителство" - с 6.9%. Намаление през второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото се наблюдава в "Други дейности" - с 0.6%.

През второто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.2%
спрямо второто тримесечие на 2010 г.,
като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 22.7%, "Професионални дейности и научни изследвания" - с 20.6%, и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети"- с 19.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 547 лв.", "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 461 лв. и "Финансови и застрахователни дейности" - 1 429 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през второто
тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 3.8%, а в частния сектор - с 11.9%.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти