Стартира уеб страницата на Националната селска мрежа
02.02.2010 | 10:53
Стартира уеб страницата на Националната селска мрежа
Мрежата е инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони

Официалната страница на Националната селска мрежа вече работи. Всеки, който се интересува от информация за структурирането и развитието на мрежата в страната и в ЕС, може да я потърси на www.nsm.government.bg.

Националната селска мрежа (НСМ) е инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони. Нейната мисия е да подпомогне усилията и ускори процеса на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в нейните приоритетни области: Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор; Подобряване на околната среда и селската природа; Подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика и за подхода ЛИДЕР.

Мрежата е партньор на МЗХ в диалога с гражданското общество и съдейства за разширяване на участието му в процеса на планиране, наблюдение и изпълнение на политиката за развитие на селските райони. Тя осигурява обмен на информация и опит, чрез нея се трансформират добрите практики и се постига единодействие между партньорите,  информира пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

От страницата може да бъде свалена заявката за участие в Националната селска мрежа на България и да се изпрати на електронния адрес на НСМ secretariat_nsm@mzh.government.bg.

Предстои допълнително разработване и обогатяване на информацията на страницата.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти