Субсидиите за редки породи животни през 2018 г. остават на миналогодишните нива
29.01.2018 | 15:30
econ.bg
Субсидиите за редки породи животни през 2018 г. остават на миналогодишните нива
Данните за мярка 10 „Агроекология и климат“ сочат наличието на излишък, но изчисленият размер на неангажираните финансови средства не би бил достатъчен за удовлетворяване на засиления интерес към мярката

При ограничения бюджет на мярка 10 „Агроекология и климат“ и при риск от значително увеличение на броя на заявените за подпомагане животни по схемата за опазване на застрашените от изчезване местни породи и сортове министерството на земеделието предлага промени при кандидатстването по тази схема в кампания 2018.

За да не се появи недостиг в бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ зам. министърът на земеделието Лозана Василева предлага приемът на заявления за подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ тази година да бъде под условие, като одобрението се извърши при наличие на финансови средства за многогодишните ангажименти.

Данните за мярка 10 „Агроекология и климат“ сочат наличието на излишък, но изчисленият размер на неангажираните финансови средства не би бил достатъчен за удовлетворяване на засиления интерес към мярката.

В края на 2017 г. приключиха ангажиментите на земеделски стопани, изпълняващи дейности по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. Част от дейностите са идентични с такива, финансирани по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. , като подпомагането е базирано на площи или отглеждан брой животни.

По отношение на дейностите, изпълнявани на площ, може да се очаква значителен интерес, както от кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания“, така и от нови кандидати за други дейности от мярка 10 „Агроекология и климат“.

С оглед на липсата на ограничения в размера, заявяван за подпомагане и критерии за подбор, в случай на подадени заявления за подпомагане, с които би се надвишил планирания бюджет по мярката и отчитайки ограничените налични финансови средства, е налице висок риск да бъде нарушен принципът за добро финансово управление, се посочва в доклада на агроминистерството.

Дори при приема на заявления по мярката през кампания 2018 г. да бъде въведено условие за заявяване на площите от приключилите ангажименти от мярка 214 „Агроекологични плащания“, може да се очаква неколкократно надвишаване на необходимите средства спрямо текущия излишък.

Допълнително наблюдаваният интерес през последните години към дейностите от направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ сочи, че отново може да се очаква значителен ръст на нови площи, които да бъдат заявени за подпомагане и през кампания 2018 г., който е невъзможно да бъде прогнозиран, съответно регулиран с оглед на ограничените финансови средства по мярка 10„Агроекология и климат“.

Затова е необходимо да бъде извършен допълнителен анализ и оценка на броя на отглежданите животни от всяка порода в страната предвид възможността преди края на програмния период да бъдат достигнати прагове за съответна порода, над които същата не е застрашена от изчезване.

Предложенията са качени на страницата на министерството и по тях се очакват становища от браншовите организации, които трябва да приключат до месец.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти